Onze rechtsgebieden

FOCUS OP UW ONDERNEMING

RECHTSGEBIED

CORPORATE

Dutch advocaten is gespecialiseerd in ondernemingsrecht. We adviseren en assisteren ondernemers, bestuurders en aandeelhouders bij het opstellen van overeenkomsten, bedrijfsovernames, samenwerkingsverbanden en besluitvorming. Ook treden wij op als advocaat bij geschillen tussen aandeelhouders of bestuurders, of bij geschillen tussen ondernemingen. Voorbeelden van ondernemingsrecht gerelateerde onderwerpen waar wij dagelijks aan werken zijn:

 • Fusies en Overnames
 • Managementovereenkomsten
 • Benoeming & Ontslag
 • Bestuur
 • Joint Ventures
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Aandeelhoudersoverenkomsten
 • Vennootschapovereenkomsten
 • Opzetten van Rechtspersonen
 • Herstructurering
 • Corporate Governance
 • Ondernemingsbestuur
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Geschillen tussen Vennoten
 • Ondernemingskamer
 • Geschillenregeling
 • Bestuurdersaansprakelijkheid.

RECHTSGEBIED

COMMERCIAL

Dutch advocaten is gespecialiseerd in het opstellen van en adviseren over commerciële contracten. Wij beschikken over ruime ervaring in de meeste sectoren en adviseren daarbij over aansprakelijkheidsrecht, algemene voorwaarden, licentieovereenkomsten, agentuur- en distributieovereenkomsten en andere commerciële contracten. Ook als een contract beëindigd moet worden of als sprake is van een conflict, kunt u bij Dutch advocaten terecht. Ons team heeft veel ervaring met commercial litigation, zowel in Nederland als internationaal.

U kunt bij Dutch advocaten terecht voor:

 • Algemene voorwaarden
 • Agentuurovereenkomsten
 • Franchiseovereenkomsten
 • Geheimhoudingsovereenkomsten
 • Licentieovereenkomsten
 • ICT overeenkomsten
 • Service level agreements
 • Intentieovereenkomsten (NDA)
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Vaststellingsovereenkomsten
 • Aansprakelijkheidsprocedures
 • Arbitrageprocedures
 • ICT projecten
 • Conservatoire beslaglegging
 • Executoriale beslaglegging
 • Tenuitvoerlegging buitenlandse (arbitrale) vonnissen
 • Concurrentiegeschillen
 • Privacy reglementen. 

RECHTSGEBIED

REAL ESTATE

Dutch is onder meer gespecialiseerd in vastgoedrecht. Ons vastgoed team adviseert en procedeert o.a. op het gebied van (ver)huur, koop, VvE, bouw, en vastgoedtransacties. Ook houdt Dutch zich bezig met burengeschillen en zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheden. Daarnaast verzorgt ons vastgoed team ook mediations op dit vlak.

Tot onze opdrachtgevers behoren vastgoedbeleggers, ontwikkelaars, verhuurders en huurders, ondernemers, retailers, aannemers en particulieren.


U kunt bij Dutch advocaten terecht voor:

 • Bouw
 • Koop en Verkoop
 • Huur Een Verhuur
 • (verborgen) Gebreken
 • Projectontwikkeling
 • Erfpacht
 • Aansprakelijkheid
 • Vereniging van Eigenaren
 • Samenwerkingen