Onze rechtsgebieden

FOCUS OP UW ONDERNEMING

RECHTSGEBIED

CORPORATE

Dutch advocaten is gespecialiseerd in ondernemingsrecht. We adviseren en assisteren ondernemers, bestuurders en aandeelhouders bij het opstellen van overeenkomsten, bedrijfsovernames, samenwerkingsverbanden en besluitvorming. Ook treden wij op als advocaat bij geschillen tussen aandeelhouders of bestuurders, of bij geschillen tussen ondernemingen. Voorbeelden van ondernemingsrecht gerelateerde onderwerpen waar wij dagelijks aan werken zijn:

 • Fusies en Overnames
 • Managementovereenkomsten
 • Benoeming & Ontslag
 • Bestuur
 • Joint Ventures
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Aandeelhoudersoverenkomsten
 • Vennootschapovereenkomsten
 • Opzetten van Rechtspersonen
 • Herstructurering
 • Corporate Governance
 • Ondernemingsbestuur
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Geschillen tussen Vennoten
 • Ondernemingskamer
 • Geschillenregeling
 • Bestuurdersaansprakelijkheid.