Kerncompetentie

MEDIATION

WAT IS MEDIATION?

Bij mediation probeer je samen met de andere partij(en) tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Een mediator zorgt ervoor dat de kern van het probleem en de onderliggende belangen écht besproken worden. Het doel is om er samen uitkomen zonder juridisch gevecht. Met bewezen resultaat. Het slagingspercentage van zelf gekozen mediation ligt tussen de 70% en 80%. 

DE VIJF STAPPEN VAN EEN GOED MEDIATIONTRAJECT

Voorstellen en mediationovereenkomst tekenen: In deze fase maken partijen en de mediator kennis met elkaar. Er wordt een mediationovereenkomst getekend waarin afspraken worden gemaakt over onder andere de vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de inspannings-verplichting. Ook de neutraliteit van de mediator komt aan bod. 

Gesprekken voeren en belangen bespreken: Tijdens de gesprekken krijgen partijen de mogelijkheid om hun verhaal te doen. De mediator helpt partijen bij het achterhalen van de belangen achter hun standpunten. Dit draagt bij aan wederzijds begrip. Hierdoor wordt het vinden van passende oplossingen voor beide partijen eenvoudiger. 

Oplossingen verkennen: Nadat alle belangen en standpunten zijn verkend worden de partijen in de gelegenheid gesteld om gezamenlijk oplossingen te verkennen. De mediator faciliteert dit proces door het stellen van vragen, het aanmoedigen van creativiteit, en het helpen bij het genereren van meerdere opties. 

Onderhandelen over oplossingen: In deze fase onderhandelen partijen over de voorgestelde oplossingen en proberen partijen tot overeenstemming te komen.  De mediator kan helpen bij het vinden van compromissen die voor beide partijen acceptabel zijn. 

Vaststellingsovereenkomst: Hierin staan de gemaakte afspraken benoemd. De vaststellingsovereenkomst dient door beide partijen te worden ondertekend. De mediator kan advies geven over het voorkomen van toekomstige conflicten.

MEDIATION

KOSTEN

Het uurtarief van een mediator is ongeveer gelijk aan het tarief van een advocaat. Echter, in de meeste gevallen worden de kosten bij mediation gedeeld door beide partijen. Dat betekent dat het dus om aantrekkelijke tarieven gaat. Bovendien is een mediationtraject in de meeste gevallen veel sneller en effectiever dan een gerechtelijke procedure. Vaak is een (standaard en overzichtelijk) geschil na ongeveer 3-5 bijeenkomsten al geregeld.

 

Marie-Louise van Kleef: “Heeft u behoefte aan een snelle, effectieve en kostenefficiënte oplossing, zonder juridische strijd? Neem dan vrijblijvend contact op.”

vankleef@dutchadvocaten.nl
+31 (0)6 19 62 49 98
Amsterdam, Aruba en Curaçao

Wat anderen over Marie-Louise zeggen: 

“Marie-Louise is oplossingsgericht, empatisch en to-the-point. Ze is begripvol en kan eenvoudig de pijnpunten op tafel krijgen. Dit heeft bij ons geleid tot een snelle en effectieve oplossing”

MARIE-LOUISE VAN KLEEF

Als mediator met ervaring in de advocatuur bemiddelt Marie-Louise bij particuliere en zakelijke (herstel en exit) conflicten zoals:

• Vastgoed (huur, koop, ontwikkeling, VvE, aanneming, burenruzie)
• Contracten
• Aansprakelijkheid
• Ondernemerskwesties
• Samenwerking en beëindiging
• Overige conflicten

Naast mediation is Marie-Louise al ruim 10 jaar vastgoedadvocaat. Tot haar clientèle behoren onder meer huurder en verhuurders, woningbouwverenigingen, (horeca)ondernemers, vastgoedbeleggers, ontwikkelaars, aannemers, makelaars etc. Ze heeft veel ervaring met het adviseren en procederen over civielrechtelijke kwesties met betrekking tot contractenrecht en vastgoed waaronder:

• Huur/Verhuur, waaronder huurbeëindiging, huurprijswijziging, gebreken, indeplaatsstelling, renovatie, onderhuur en opstellen en beoordelen huurcontracten.
• Koop/Verkoop, waaronder (verborgen) gebreken, non-conformiteit en aansprakelijkheidskwesties.
• VvE-kwesties, waaronder vernietiging VvE besluiten, toestemmingsvereisten bij aanbouw of opbouw, en wijziging splitsingsakte.
• Contractbreuk en aansprakelijkheidskwesties
• Aannemingsgeschillen
• Zakelijke rechten, waaronder erfdienstbaarheden.
• Burengeschillen