Onze kerncompetenties

FOCUS OP UW ZAAK

KERNCOMPETENTIE

MERGERS & ACQUISITIONS

Dutch advocaten is gespecialiseerd in bedrijfsovernames. Wij hebben diverse specialisatieopleidingen gevolgd en zijn als geen ander in staat om verkopers en kopers van begin tot eind te begeleiden bij overnames. Ook als de belangen complex zijn. Onze internationale ervaring en expertise op het gebied van contracten, ondernemingsrecht en procesmanagement komen goed van pas. Daarbij maken we regelmatig gebruik van onze M&A-community, waarin diverse specialismen zijn vertegenwoordigd: notarieel, fiscaal, financieel, mededinging en sanctierecht.
Neem gerust contact met ons op voor:

 • Letter of Intent
 • Due Diligence
 • Contracten (SPA/APA)
 • Herstructureringen
 • Certificaten
 • Venture Capital transacties
 • Private Equity transacties

KERNCOMPETENTIE

CORPORATE STRATEGY

Bij Dutch advocaten staat voorop dat het ondernemingsrecht het ondernemerschap moet faciliteren. Wij denken mee met de bestuurder, aandeelhouder of inhouse legal counsel en kijken daarbij naar wat wel mogelijk is, en niet wat niet mogelijk is. Het opstellen van een ‘gameplan’ is de eerste stap. Hierbij is de impact van onze dienstverlening voor de business net zo belangrijk als de juridische kwaliteit hiervan. Onze advocaten adviseren op het vlak van fusies & overnames (M&A), investeringen en strategische samenwerkingsverbanden zoals joint ventures. Daarnaast houden we ons bezig met corporate litigation en adviseren wij over corporate governance.

KERNCOMPETENTIE

CONTRACTING

Contracten vormen de basis van iedere samenwerking. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring in het (inter)nationaal contractenrecht en diverse postdoctorale opleidingen gevolgd. Wij stellen ze niet alleen op, maar procederen en adviseren ook regelmatig over contracten. Daarom weten wij precies waar en hoe het mis kan gaan, en hoe we dat kunnen voorkomen. Vanwege onze expertise werken zij snel en zijn onze contracten lean and mean. Neem gerust contact op met ons voor:

 • (Internationale) samenwerkingen en joint ventures
 • Koop- en verkoop van vastgoed
 • Bedrijfsovernames (SPA en APA)
 • Algemene voorwaarden
 • Distributie-, agentuur-, en franchiseovereenkomsten
 • Geheimhoudingsovereenkomsten
 • Huurovereenkomsten
 • IT-contracten
 • Licentieovereenkomsten
 • Geldleningsovereenkomsten

KERNCOMPETENTIE

CORPORATE & COMMERCIAL LITIGATION

Het team van Dutch advocaten heeft ruime ervaring met zowel corporate als commercial litigation. Corporate litigation ziet op het behandelen en oplossen van alle denkbare geschillen binnen en rondom een onderneming, zoals geschillen tussen aandeelhouders, aansprakelijkheid van bestuurders, impasses in de besluitvorming, overnamegeschillen of conflicten met investeerders. Deze procedures kunnen gevoerd worden bij de rechtbank, het gerechtshof of de Ondernemingskamer. Ook zijn onze advocaten regelmatig betrokken bij beslagleggingen en grensoverschrijdende geschillen.

KERNCOMPETENTIE

COMMERCIAL STRATEGY

Een core value van Dutch advocaten is dat de juridische strategie in de eerste plaats de business van een opdrachtgever moet faciliteren. Wij denken mee met onze opdrachtgevers over hoe de commerciële doelstellingen te bereiken en stellen waar nodig een ‘gameplan’ op. Onze advocaten adviseren bij alle commercieel-juridische aangelegenheden en kijken daarbij naar wat wel mogelijk is, en niet wat niet mogelijk is. Dutch advocaten adviseert over het aangaan, vastleggen en verbreken van commerciële relaties, en waar nodig procederen we namens onze opdrachtgevers.

KERNCOMPETENTIE

ENVIRONMENTAL, SOCIAL & CORPORATE GOVERNANCE

ESG staat voor Environmental, Social en Governance en verwijst naar de drie centrale factoren die worden gebruikt om de lange termijn duurzaamheid van een organisatie te meten. Een goed onderbouwde ESG- of duurzaamheidsstrategie wordt steeds meer gevraagd en levert bedrijven in toenemende mate voordeel op.

Een ESG- of duurzaamheidsstrategie maakt de organisatie aantrekkelijker voor investeringen en vergroot de kans op het verkrijgen van een financiering. Daarnaast heeft het een positieve invloed op de interne bedrijfscultuur, wat weer bijdraagt aan het behouden en aantrekken van personeel. ESG staat steeds hoger op de agenda van het bedrijfsleven en dit zal naar verwachting de komende jaren alleen maar toenemen. Niet alleen voor grote bedrijven maar ook voor MKB. Dutch adviseert haar cliënten, van start-ups, scale-ups tot mid-market in alle sectoren, over ESG-gerelateerde rechtsgebieden, waaronder ESG-due diligence en -risicobeoordelingen.